Uslovi korišćenja

12.11.2022.

Javno preduzeće „Skijališta Srbije“

Milutina Milankovića broj 9, 11070 Beograd

Šifra delatnosti: 93.11 – delatnost sportskih objekata koja podrazumeva uređenje, opremanje, održavanje, korišćenje i upravljanje javnim skijalištem, kao i upravljanje prostorima pogodnim za uređenje skijališta koja predstavlja delatnost javnog preduzeća od opšteg interesa

MB: 20183390

PIB: 104521515

www.skijalistasrbije.rs


Danom kupovine na e-komerc prodajnom mestu JP „Skijališta Srbije“ smatra se da je kupac potpuno upoznat sa  primenljivim zakonskim propisima i sledećim pravilima:


Korisnički servis

Kupci se mogu obratiti korisničkom servisu kako bi dobili potrebne informacije u vezi sa narudžbinom, ali i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine.

Kontakt telefoni: +381 60 688 96 26, +381 66 8412 008 (od 8.00 do 16.00)

Kontakt e-mail: webshop@skijalistasrbije.rs

Tačan opis ponuđenih usluga

Na e-komerc prodajnom mestu JP „Skijališta Srbije“ moguće je izvršiti kupovinu dnevnih ili višednevnih karata za pojedinca ili u porodičnom paketu sa predefinisanim datumom početka skijanja ili depo karte, koje počinju da važe prvim prolaskom kroz kapiju ski-lifta.

Pored prethodno navedenih ski-karti moguće je kupiti i ski-karte koje važe cele sezone i to sezonske (koja važi svakog dana rada skijališta/ski-centra) ili „10 u sezoni“ (deset nepovezanih dana skijanja u toku sezone skijališta/ski-centra).

Karte iz stava 1. ovog člana važe samo za izabrani ski-centar/skijalište, a karte iz stava 2. se prodaju za skijalište „Stara planina“ ili za skijalište „Zlatibor“ ili za sva skijališta (karte koje važe istovremeno za Staru planinu, Zlatibor i Kopaonik)

Kupovinom ski-karte potrošač stiče pravo na obavezno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, uslugu Službe spasavanja, kao i na zdravstveno zbrinjavanje u slučaju povrede na skijalištu, pod uslovom da ga Služba spasavanja dopremi do Trauma centra.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani Zakonom o zaštiti potrošača, osim u slučaju više sile (vremenskih neprilika). Javno preduzeće Skijališta Srbije zadržava pravo izmene ili prekida rada instalacije tokom ski sezone usled nedovoljne količine snega ili loših vremenskih uslova.

Ski-karta se obavezno pokazuje na zahtev službenog lica. U slučaju zloupotrebe i ugrožavanja opšte bezbednosti, ski-karta će biti oduzeta od strane službenog lica bez prava na nadoknadu.

Karte za skijanje su personalizovane i nisu prenosive na druga lica. U procesu kupovine potrebno je uneti tačne podatke o svakom skijašu: ime i prezime, datum rođenja i učitati fotografiju lica sa koje se osoba može jasno identifikovati. Ukoliko se skijaši ne pridržavaju ovih pravila, JP Skijališta Srbije zadržava pravo da u bilo kom trenutku poništi kartu bez prava na povrat sredstava.

Moguće je preko webshop-a kupiti ski-pas kao “dopunu” kartice i ići direktno na stazu. Svi potrebni podaci biće upisani u karticu prilikom prvog prolaska kroz kapiju. Jedna karta na sebi može da ima i nekoliko upisanih ski karata pod uslovom da im se važenje ne poklapa. Nije moguće dopuniti kartice na kojima su ski-karte: sezonska, "10 (ili 20) u sezoni" i depo karte iz tekuće sezone. Kupac će biti jasno informisan u toku procesa kupovine, ukoliko nastane ovakav slučaj. Dopuna ski-karte je dodatna pogodnost i Skijališta Srbije ne garantuju da je moguće dopuniti svaku karticu. Kupac nema pravo na bilo kakvu nadoknadu u slučaju da nije moguća dopuna kartice. Kartice treba čuvati od loma i uranjanja u vodu. Kartice se smatraju potrošnim materijalom. Ne dajemo vremensku garanciju na ispravnost kartica. Kartice se nose u levom rukavu skijaške jakne. Ako imate više različitih kartica, složenih jedna uz drugu, može doći do problema u očitavanju kartice.

Posle 15h preko webshop-a nije moguće kupiti karte, koje važe istog dana.

Ukupan broj karata u prodaji može biti ograničen u slučaju da broj skijaša na stazama prevazilazi kapacitet skijališta.

Vrste karata i cenovni periodi

Kupovinom dnevne ili višednevne karte imate na raspolaganju određeni broj uzastopnih dana skijanja, a početni datum skijanja mora biti određen. Depo karte nisu vezane za određeni datum, već je njihov početni dan skijanja određen prvim prolaskom kroz kapiju na skijalištu, a važe takođe za uzastopne dane korišćenja.Sezonska karta se može koristiti cele zimske sezone. Karta “10 (20) u sezoni” omogućava korišćenje deset (dvadeset) nepovezanih dana skijanja, od početka do kraja zimske sezone. Njihove cene su iste tokom cele sezone, a najniže su u pretprodaji.

Sezonska karta ili karta “10 (20) u sezoni” kupljene za Sva skijališta, važe u sva tri ski-centra: Kopaonik, Stara planina i Tornik. Ne postoje sezonska karta ili karta “10 (20) u sezoni”, koje važe samo za Kopaonik. Sezonska karta ili karta “10 (20) u sezoni” za Staru planinu važe samo u tom ski-centru. Sezonska karta ili karta “10 u sezoni” za Tornik važe samo u tom ski-centru. 

Karte u porodičnom paketu su namenjene članovima porodice, od kojih je najmanje jedan odrasla osoba.

Postoje tri cenovna perioda u toku zimske sezone za koje važe različite cene. Cena višednevne karte određuje se na osnovu početnog datuma skijanja. Cenovni periodi su:

  1. Početak i kraj sezone (najjeftiniji deo sezone): 15. novembar – 17. decembar i 26. mart – do kraja sezone
  2. Glavni deo sezone: 18.decembar – 24.decembar; 8.januar – 11.februar; 19.februar – 25.mart
  3. Vrhunac sezone (najskuplji deo sezone): 25.decembar – 7.januar; 12.februar - 18.februar
Popusti namenjeni određenim grupama skijaša, koji se kvalifikuju za popust na osnovu brojnosti, ne mogu se ostvariti kupovinom preko webshop-a.

Pravila za korišćenje ski-karte:

Skijanje je aktivnost povećanog rizika. Svaki skijaš je odgovoran za ličnu bezbednost!

1. Poštovanje drugih - korisnici staza moraju da se ponašaju tako da ne ugrožavaju druge ili da im naude svojim ponašanje ili opremom.

2. Vladanje brzinom i ponašanjem - svaki  korisnik staza mora da prilagodi svoju brzinu i ponašanje svojim ličnim sposobnostima, kao i opštim uslovima terena i vremenskim uslovima, stanju snežnog pokrivača, kao i gustini saobraćaja. Ukoliko korisnik skija ili vozi bord na stazi koja ne odgovara njegovom poznavanju tehnike vožnje, to čini na sopstvenu odgovornost.

3. Izbor pravca od strane onoga koji je iznad - korisnik staze koji se nalazi iznad ima mogućnost da izabere putanju i to mora da učini na način da sačuva sigurnost svih osoba koje su ispod, odnosno ispred njega. Zbog specifičnog načina vožnje na bordu i smanjenog ugla vidljivosti, borderi moraju da provere svoj levi i desni prostor pri svakoj promeni pravca.

4. Preticanje - preticanje može da se vrši zdesna ili sleva, ali uvek mora da se vrši u dovoljno širokom luku, da bi moglo da se predvidi kretanje onoga koji se pretiče.

5. Na ukrštanju staza i prilikom polaska -  nakon zaustavljanja ili pri ukrštanju staza, svaki korisnik mora da se, pogledom na gore i na dole, uveri da može da krene bez opasnosti po sebe i po druge.

6. Zaustavljanje - svaki korisnik mora da izbegava zaustavljanje na uskim i nepreglednim prolazima, a u slučaju pada mora da oslobodi stazu u najkraćem roku.

7. Penjanje i silaženje pešice - onaj koji je prinuđen da se popne ili siđe pešice trasom staze, mora da za to koristi ivicu staze, vodeći računa da ni on, niti njegova oprema ne predstavlja opasnost za ostale.

8. Poštovanje informacija, obeležavanja i signalizacije - korisnik mora da vodi računa o informacijama, meteorološkim uslovima, stanju staza i snega. Takođe, mora da poštuje obeležavanje i signalizaciju na stazama.

9. Pomoć - svaka osoba koja je svedok ili učesnik u nesrećnom slučaju, mora da pomogne dajući uzbunu. U slučaju potrebe, kao i na zahtev spasioca, svedok ili učesnik mora da se stavi na raspolaganje istima.

10. Identifikacija - svaka osoba koja je svedok ili učesnik u nesrećnom slučaju je obavezna da saopšti svoj identitet spasilačkoj službi.

11. Korisnik skijališta ne sme da koristi skijališta ukoliko je pod dejstvom alkohola, droge ili nekog psihoaktivnog leka, odnosno sredstva koja negativno utiče na njegove sposobnosti.

12. Motorne sanke - na skijalištu je strogo zabranjena upotreba motornih sanki, osim u službene svrhe.

13. Upotreba sigurnosne kacige - upotreba bezbednosne kacige obavezna je za decu do 14 godina starosti i preporučuje se i drugim skijašima.

14. Skijanje van zone skijališta i na neuređenim terenima je na sopstvenu odgovornost.

15. Osnovna FIS pravila i signalizacija na skijalištu  koja važe za skijaše važe i za bordere.

Dostava ski-karti

Prilikom kupovine ski-karti na e-komerc prodajnom  mestu JP „Skijališta Srbije“, kupcu se u dva odvojena e-maila dostavljaju: podaci o transakciji, kao i vaučer – jedinstveni QR kod za svaku kupljenu ski-kartu, a u drugom e-mailu fiskalni račun.

Postoje dva načina kupovine i izrade ski-karti kupljenih na e-commerce prodajnom mestu:

1. Kupac sa vaučerom, dobijenim elektronskom poštom, odlazi do mesta za izradu karti, koje može biti uređaj „pickup box“ ili blagajna.

2. Karticu koju kupac već fizički poseduje, moguće je dopuniti kupljenom ski-kartom na osnovu njenog jedinstvenog WTP broja, nakon čega kupac sa tako dopunjenom karticom može da ide direktno na ski-stazu. Podaci o kupljenoj ski-karti biće učitani na karticu, prilikom prvog prolaska kroz kapiju ski-lifta. Dopuna ski-karte je dodatna pogodnost i Skijališta Srbije ne garantuju da je moguće dopuniti svaku karticu. Nije moguće dopuniti kartice na kojima su ski-karte: sezonska, "10 (ili 20) u sezoni" i depo karte iz tekuće sezone. Kupac će biti jasno informisan u toku procesa kupovine, ukoliko nastane ovakav slučaj.

Povraćaj novca

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, E-commerce JP „Skijališta Srbije“ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Mastercard, Maestro, Dinacard i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Povraćaj novca se ne vrši u slučaju lošeg vremena, zatvaranja skijališta ili dela skijališta kada je to potrebno radi opšte bezbednosti, prekida rada žičara i neplaniranih skraćenja aranžmana.

Delimičan povraćaj novca ili korišćenje ski-karte za neiskorišćeni broj dana moguć je u slučaju - povrede korisnika na javnom skijalištu i smrtnog slučaja užeg člana porodice korisnika ski-karte. Pravo se ostvaruje pod uslovom da se povređeni korisnik nije udaljio sa mesta povrede i da je pozvao Gorsku službu spasavanja. U slučaju povrede korisnik dostavlja fotokopiju izveštaja ovlašćene ambulante o ukazanoj medicinskoj pomoći, fotokopiju ski-karte i fotokopiju fiskalnog računa, odnosno smrtnog slučaja užeg člana porodice korisnika ski-karte dostavlja se izvod iz MK umrlih i fotokopije ski-karte. Rok za podnošenje Zahteva je 7 dana od dana nastanka nesrećnog slučaja.

U slučaju povrede lica starosti do 14 godina na ski-stazi, jedan od roditelja povređenog korisnika koji poseduje važeću ski-kartu, može ostvariti pravo na deo povraćaja novčanih sredstava za istu neiskorišćenu ski-kartu u visini od 50%, pod uslovom da ski-karta tog roditelja nije bila upotrebljena nakon povrede.

U slučaju nastupanja okolnosti (povreda korisnika na ski-stazi ili smrtni slučaj užeg člana porodice korisnika) usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski-kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može da podnese Zahtev za korišćenje ski-karte za neiskorišćeni broj dana u toku tekuće ili naredne sezone ili Zahtev za povraćaj dela sredstava ski-karte za neiskorišćeni broj dana u visini od 70%. Komisija odlučuje o Zahtevu samo ukoliko korisnik priloži dokaze i zahtevanu dokumentaciju u utvrđenom roku. Zahtev se dostavlja u slobodnoj formi elektronskom poštom na adresu: zahtevipotrosaca@skijalistasrbije.rs

Važeća Procedura o uslovima za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski-karte nalazi se na zvaničnom sajtu JP „Skijališta Srbije“ – Kompanija – Opšti akti.

Politika reklamacija

Važeća Procedura o postupanju po reklamacijama potrošača nalazi se na zvaničnom sajtu JP „Skijališta Srbije“ – Kompanija – Opšti akti. Potrošač može podneti prigovor u vezi sa uslugom pruženom od strane Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“ u okviru obavljanja delatnosti, koja nije saobrazna ugovorenoj, kao i prigovor zbog pogrešno obračunate cene, a sve u roku od 30 dana od dana pružene usluge.

Reklamaciju možete uputiti na zahtevipotrosaca@skijalistasrbije.rs

 

Obaveštenje potrošačima o mogućnosti odustanka od ugovora zaključenih putem  e-commerce prodajnog mesta JP „Skijališta Srbije“

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, u roku od 14 dana. Rok za odustanak od ugovora zaključenog putem web shop-a, počinje teći od dana uplate na račun JP „Skijališta Srbije“ putem transakcije na e-commerce prodajnom mestu. Nakon isteka roka od 14 dana od dana kupovine, moguća je jedino izmena datuma početka korišćenja karte u okviru istog cenovnog perioda. Odustajanje od kupovine, kao i promenu datuma u okviru istog cenovnog perioda, kupac može da izvrši samostalno na webshop-u, prateći link iz potvrde o kupovini, koju je dobio na e-mail.

Zaštita privatnosti korisnika

Javno preduzeće „Skijališta Srbije“ prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti jer je to neophodno radi kupovine ski-karata. Prikupljamo: ime i prezime, adresu stanovanja, datum rođenja, fotografiju.Vaše podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Primenjuju se najsavremenije tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi Vaši podaci o ličnosti u svakom trenutku bili poverljivi, sigurni i bezbedni. Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati dok postoji neophodnost njihove obrade.

Ovim putem Vas informišemo da imate pravo da opozovete pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti, u svakom trenutku, slanjem e-maila na adresu dpo@skijalistasrbije.rs. Ukoliko opozovete pristanak, to neće uticati na dopuštenost obrade koja je izvršena na osnovu pristanka pre Vašeg opoziva. Nakon opoziva pristanka, Vaši podaci će se trajno uništiti ili anonimizovati. Imate pravo na pristup ili ispravku podataka o ličnosti, pravo na prigovor, kao i da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatrate da su Vam povređena prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, svrhom obrade i poštovanjem Vaših prava, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@skijalistasrbije.rs

Omogućeni načini plaćanja i opis procesa plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – Mastercard, Maestro, VISA, Dina Card ili American Express koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banka Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu. Transakcija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa nakon kreiranja karata u sistemu za produkciju i kontrolu ski-karata. Nakon kompletiranja transakcije dobićete elektronskom poštom potvrdu sa QR kodom za podizanje karte. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa, novac rezervisan na Vašem računu se oslobađa i biće Vam ponovo na raspolaganju u skladu sa politikom Vaše banke. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih. Sa QR kodom koji dobijete u potvrdi kupovine, možete podići ski-kartu na specijalizovanim uređajima (pickup box) ili na prodajnom mestu.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.


Primenjeni standardi i procesi u zaštiti podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u enkriptovanoj formi upotrebom, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sam upis se štiti enkripcijom podataka.

Ceo proces plaćanja je usaglašen sa PCI-DSS standardom, kojim se definišu neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. Osetljivi podaci o korisniku kartice su zaštićeni tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na internet prodavnici trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnijeg čuvanja tih podataka.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u ceni koje je naplaćena u odnosu na cenu koja je iskazana na našem sajtu.

 

Izjava o PDV

Sve cene na e-commerce prodajnom mestu JP Skijališta Srbije iskazane su sa uračunatim PDV i nema skrivenih troškova.