Uslovi korišćenja

Danom kupovine na e-komerc prodajnom mestu JP „Skijališta Srbije“ smatra se da je kupac potpuno upoznat sa  primenljivim zakonskim propisima i sledećim pravilima:

Osnovni podaci o Javnom preduzeću „Skijališta Srbije“

Javno preduzeće „Skijališta Srbije“

Milutina Milankovića broj 9, 11070 Beograd

Šifra delatnosti: 93.11 – delatnost sportskih objekata koja podrazumeva uređenje, opremanje, održavanje, korišćenje i upravljanje javnim skijalištem, kao i upravljanje prostorima pogodnim za uređenje skijališta koja predstavlja delatnost javnog preduzeća od opšteg interesa

MB: 20183390

PIB: 104521515

www.skijalistasrbije.rs

kontakt telefon: +381 11 222 39 86

kontakt e-mail: webshop@skijalistasrbije.rs

webshop podrška (od 8.00 do 16.00): +381606889626, +381 11 222 39 81


Tačan opis ponuđenih usluga

Na e-komerc prodajnom mestu JP „Skijališta Srbije“ moguće je izvršiti kupovinu dnevnih ili višednevnih karata za pojedinca ili u porodičnom paketu sa predefinisanim datumom početka skijanja ili depo karte, koje počinju da važe prvim prolaskom kroz kapiju ski-lifta.

Pored prethodno navedenih ski-karti moguće je kupiti i ski-karte koje važe cele sezone i to sezonske (koja važi svakog dana rada skijališta/ski-centra) ili „10 u sezoni“ (deset nepovezanih dana skijanja u toku sezone skijališta/ski-centra).

Karte iz stava 1. ovog člana važe samo za izabrani ski-centar/skijalište, a karte iz stava 2. se prodaju za skijalište „Stara planina“ ili za skijalište „Zlatibor“ ili za sva skijališta (karte koje važe istovremeno za Staru planinu, Zlatibor i Kopaonik)

Kupovinom ski karte potrošač stiče pravo na obavezno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, uslugu Službe spasavanja, kao i na zdravstveno zbrinjavanje u slučaju povrede na skijalištu, pod uslovom da ga Služba spasavanja dopremi do Trauma centra.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani Zakonom o zaštiti potrošača, osim u slučaju više sile (vremenskih neprilika). Javno preduzeće Skijališta Srbije zadržava pravo izmene ili prekida rada instalacije tokom ski sezone usled nedovoljne količine snega ili loših vremenskih uslova.

Karte za skijanje kupljene preko webshopa su personalizovane. U procesu kupovine potrebno je uneti tačne podatke o svakom skijašu: ime i prezime, datum rođenja i učitati fotografiju lica sa koje se osoba može jasno raspoznati.

Ski-karta je neprenosiva na druga lica. Obavezno se pokazuje na zahtev službenog lica. U slučaju zloupotrebe ili ugrožavanja opšte bezbednosti, ski karta će biti oduzeta od strane službenog lica bez prava na nadoknadu.

Dostavljanje fotografija sa kojih se može prepoznati lice je obavezno za sve ski-karte kupljene preko webshopa.

Broj karata je ograničen u slučaju da broj skijaša na stazama prevazilazi kapacitet Skijališta.

Posle15 časova nije moguće kupiti karte koje važe od istog dana.

Pravila za korišćenje ski-karte:

Skijanje je aktivnost povećanog rizika. Svaki skijaš je odgovoran za ličnu bezbednost!

1. Poštovanje drugih - korisnici staza moraju da se ponašaju tako da ne ugrožavaju druge ili da im naude svojim ponašanje ili opremom.

2. Vladanje brzinom i ponašanjem - svaki  korisnik staza mora da prilagodi svoju brzinu i ponašanje svojim ličnim sposobnostima, kao i opštim uslovima terena i vremenskim uslovima, stanju snežnog pokrivača, kao i gustini saobraćaja. Ukoliko korisnik skija ili vozi bord na stazi koja ne odgovara njegovom poznavanju tehnike vožnje, to čini na sopstvenu odgovornost.

3. Izbor pravca od strane onoga koji je iznad - korisnik staze koji se nalazi iznad ima mogućnost da izabere putanju i to mora da učini na način da sačuva sigurnost svih osoba koje su ispod, odnosno ispred njega. Zbog specifičnog načina vožnje na bordu i smanjenog ugla vidljivosti, borderi moraju da provere svoj levi i desni prostor pri svakoj promeni pravca.

4. Preticanje - preticanje može da se vrši zdesna ili sleva, ali uvek mora da se vrši u dovoljno širokom luku, da bi moglo da se predvidi kretanje onoga koji se pretiče.

5. Na ukrštanju staza i prilikom polaska -  nakon zaustavljanja ili pri ukrštanju staza, svaki korisnik mora da se, pogledom na gore i na dole, uveri da može da krene bez opasnosti po sebe i po druge.

6. Zaustavljanje - svaki korisnik mora da izbegava zaustavljanje na uskim i nepreglednim prolazima, a u slučaju pada mora da oslobodi stazu u najkraćem roku.

7. Penjanje i silaženje pešice - onaj koji je prinuđen da se popne ili siđe pešice trasom staze, mora da za to koristi ivicu staze, vodeći računa da ni on, niti njegova oprema ne predstavlja opasnost za ostale.

8. Poštovanje informacija, obeležavanja i signalizacije - korisnik mora da vodi računa o informacijama, meteorološkim uslovima, stanju staza i snega. Takođe, mora da poštuje obeležavanje i signalizaciju na stazama.

9. Pomoć - svaka osoba koja je svedok ili učesnik u nesrećnom slučaju, mora da pomogne dajući uzbunu. U slučaju potrebe, kao i na zahtev spasioca, svedok ili učesnik mora da se stavi na raspolaganje istima.

10. Identifikacija - svaka osoba koja je svedok ili učesnik u nesrećnom slučaju je obavezna da saopšti svoj identitet spasilačkoj službi.

11. Korisnik skijališta ne sme da koristi skijališta ukoliko je pod dejstvom alkohola, droge ili nekog psihoaktivnog leka, odnosno sredstva koja negativno utiče na njegove sposobnosti.

12. Motorne sanke - na skijalištu je strogo zabranjena upotreba motornih sanki, osim u službene svrhe.

13. Upotreba sigurnosne kacige - upotreba bezbednosne kacige obavezna je za decu do 14 godina starosti i preporučuje se i drugim skijašima.

14. Skijanje van zone skijališta i na neuređenim terenima je na sopstvenu odgovornost.

15. Osnovna FIS pravila i signalizacija na skijalištu  koja važe za skijaše važe i za bordere.


Valuta

Prodaja na e-komerc prodajnom mestu JP „Skijališta Srbije“ vrši se isključivo u dinarima (RSD).


Korisnički servis

Kupci se mogu obratiti korisničkom servisu kako bi dobili potrebne informacije u vezi sa narudžbinom, ali i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine.

Podaci korisničkog servisa:

Javno preduzeće „Skijališta Srbije“, Milutina Milankovića broj 9, 11070 Beograd

Kontakt telefon: +381 60 6889 626 (od 8.00 do 16.00, radnim danom, a u toku trajanja skijaške sezone i vikendom)

Kontakt  e-mail: webshop@skijalistasrbije.rs


Dostava ski-karti

Prilikom kupovine ski karti na e-komerc prodajnom mestu JP „Skijališta Srbije“, kupcu se putem emaila dostavljaju podaci o transakciji, kao i vaučer – jedinstveni QR kod za svaku kupljenu ski-kartu.

Postoje dva načina kupovine i izrade ski-karti kupljenih na e-commerce prodajnom mestu:

  1. Kupac sa vaučerom, dobijenim elektronskom poštom, odlazi do mesta za izradu karti, koje može biti uređaj „pickup box“ ili blagajna. O tačnim lokacijama uređaja informišite se u odeljku Najčešća pitanja (lokacije će se možda menjati u toku sezone).
  2. Karticu koju kupac već fizički poseduje, moguće je dopuniti kupljenom ski-kartom na osnovu njenog jedinstvenog WTP broja, nakon čega kupac sa tako dopunjenom karticom može da ide direktno na ski stazu. Podaci o kupljenoj ski-karti biće učitani na karticu, prilikom prvog prolaska kroz kapiju ski-lifta.


Povraćaj novca

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, E-commerce JP „Skijališta Srbije“ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro, Dina, Amex metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Skijališta Srbije, kao odgovorno preduzeće, daje svojim korisnicima COVID garanciju za skijašku sezonu 2020/2021, koja podrazumeva povraćaj novčanih sredstava od neiskorišćenih ski dana u slučaju vanrednog zatvaranja skijališta zbog epidemiološke situacije. U slučaju da Javno preduzeće bude prinuđeno da zatvori ski centar/skijališta usled pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID 19, svim korisnicima usluga biće vraćena novčana sredstva po osnovu uplate ski-karte, za neiskorišćene skijaške dane. Za korisnike sezonske ski karte povraćaj novčanih sredstava vrši se na osnovu projektovanog broja skijaških dana koje bi trebalo da imaju na raspolaganju -  za ski centar Kopaonik  to je 120 dana, za ski centar Stara planina to je 100, za ski centar Tornik 80 dana.
Pravo na obračun i eventualnu isplatu, kupci sezonskih ski karti mogu ostvariti  po okončanju skijaške sezone 2020/2021 za odreređeno skijalište /ski centar.
NAPOMENA: Obračun i isplata naknade na prethodno navedeni način vrši se isključivo u slučaju vanrednog zatvaranja skijališta zbog epidemiološke situacije! 

Ukoliko kupac usled bolesti COVID 19  ne uspe da iskoristi svoju kupljenu ski kartu, uz odgovarajući izveštaj lekara koji dostavlja javnom preduzeću, preostale dane moći će da iskoristi tokom tekuće ski sezone 2020/2021 u nekom drugom terminu koji njemu odgovara, ili može izabrati povrat novca u iznosu od 70% od uplaćenog iznosa. 


Povraćaj novca se ne vrši u slučaju lošeg vremena, zatvaranja skijališta ili dela skijališta kada je to potrebno radi opšte bezbednosti, prekida rada žičara i neplaniranih skraćenja aranžmana.

Delimičan povraćaj novca ili korišćenje ski karte za neiskorišćeni broj dana moguć je u slučaju - povrede korisnika na javnom skijalištu (na osnovu dostavljene fotokopije izveštaja ovlašćene ambulante da je korisnik povređen, izveštaja službe spasavanja, originala/fotokopije ski-karte), ili smrtnog slučaja člana porodice korisnika ski karte (na osnovu dostavljenog izvoda iz MK umrlih i originala/fotokopije ski-karte).

U slučaju povrede lica do 14 godina na ski stazi, jedan od roditelja povređenog korisnika koji poseduje važeću ski kartu, može ostvariti pravo na deo povraćaja novčanih sredstava za istu neiskorišćenu ski kartu u visini od 50%, pod uslovom da ski-karta tog roditelja nije bila upotrebljena.

U slučaju nastupanja okolnosti (povreda korisnika na ski stazi ili smrtni slučaj člana porodice korisnika) usled kojih korisnik nije u mogućnosti da kupljenu ski kartu iskoristi u punom obimu, korisnik može da podnese Zahtev za korišćenje ski karte za neiskorišćeni broj dana u toku tekuće ili naredne sezone. Komisija odlučuje o Zahtevu samo ukoliko korisnik priloži dokaze i dokumentaciju, koji se dostavlja preporučenom poštom ili lično na pisarnici JP „Skijališta Srbije“. Obrazac Zahteva korisnik može da preuzme u ski-centrima JP „Skijališta Srbije“ i na sajtu JP „Skijališta Srbije“.


Politka reklamacija

Važeća Procedura o uslovima za postupanje u slučaju nemogućnosti korišćenja ski karte nalazi se na zvaničnom sajtu JP „Skijališta Srbije“ – Kompanija – Opšti akti.

Potrošač može podneti prigovor u vezi sa uslugom pruženom od strane Javnog preduzeća „Skijališta Srbije“ u okviru delatnosti koja nije saobrazna ugovorenoj kao i prigovor zbog pogrešno obračunate cene, a sve u roku od 30 dana od dana pružene usluge.


Obaveštenje potrošačima o mogućnosti odustanka od ugovora zaključenih putem  e-commerce prodajnog mesta JP „Skijališta Srbije“

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, u roku od 14 dana. Pravo na odustanak bez navođenja razloga i dodatnih troškova potrošač ostvaruje popunjavanjem  Obrasca za odustanak koji se nalazi na zvaničnom sajtu JP „Skijališta Srbije“ u odeljku Ski Pass Formulari. Rok za odustanak od ugovora zaključenog putem web shop-a, počinje teći od dana uplate na račun JP „Skijališta Srbije“ putem transakcije na e-commerce prodajnom mestu.

Obrazac za odustajanje od ugovora LAT

Obrazac za odustajanje od ugovora CIR


Zaštita privatnosti korisnika       

E-komerc prodajno mesto JP „Skijališta Srbije“ obavezuje se da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o kupcima/korisnicima usluga i podaci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svim kupcima/korisnicima usluga dajemo mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne, da se izbrišu sa mailing liste koja se koristi za marketinške kampanje.

Svi podaci o kupcima/korisnicima usluga se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenim kojima su ti podaci nužni za obrađivanje posla. Svi zaposleni su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenosi putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL  protokola i  PKI  sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke – niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni u našem sistemu.